Chi tiết sản phẩm Yến Quang Đảo Cù Lao Chàm


Đang tải hình...
Yến Quang Đảo Cù Lao Chàm Yến Quang Đảo Cù Lao Chàm Yến Quang Đảo Cù Lao Chàm Yến Quang Đảo Cù Lao Chàm

Yến Quang Đảo Cù Lao Chàm

Giá: 15.500.000

Mô tả: Tai yến màu trắng to hơn , dài hơn ,đẹp hơn các loại tai yến

Hệ thống mô hình kinh doanh khép kín Hoàng Hải Xanh Travel